Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Optimalan sistem za grejanje i pripremu potrošne tople vode podrazumeva primenu odgovarajućeg sobnog termostata ili atmosferskog regulatora, putem koga se vrše sva potrebna podešavanja i prilagođavanja sistema individualnim potrebama krajnjeg korisnika.

sensoCOMFORT VRC 720 

Atmosferski regulator

 • Regulacija temperature prema krivi grejanja
 • Opcija hidrauličkog proširivanja
 • Vremensko programiranje grejanja i PTV
 • Daljinski nadzor putem sensoAPP aplikacije
 • Monokristalni TFT displej sa tekstualnim porukama

sensoNET VR 921

Internet komunikacioni modul

 • Regulacija sobne temperature sa jednim krugom grejanja
 • Vremensko programiranje grejanja te pripreme potrošne tople vode
 • Monokristalni TFT displej sa tekstualnim porukama
 • Kontrola temperature sobe pomoću aplikacije sensoAPP

netATMO

Sobni on/off termostat sa daljinskim upravljanjem

 
 • Podešavanje i rukovanje uređajem za grejanje putem aplikacije na mobilnom uređaju
 • Upravljanje sistemom grejanja na inteligentan način, putem algoritmičkog sistema predviđanja
 • Upravljanje sistemom grejanja u skladu sa geografskom lokacijom i atmosferskim prilikama
 • Izveštaj o mesečnoj uštedi sistema grejanja
 • Jednostavna upotreba I prelep dizajn

eRELAX

Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem WiFi mreže

 
 • Daljinsko upravljanje grejanjem i toplom vodom putem pametnog telefona ili tableta
 • Raspored temperature prema ličnom životnom stilu
 • Uštedite kad god možete, pratite potrošnju energije i gasa
 • eBUS interfejs za povezivanje sa Vaillant uređajem
 • Jednostavna aplikacija i funkcionalna aplikacija
Call Now Button